ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2567

กทม. ส่งการบ้าน

จากวันแรกที่สัญญา ถึงวันนี้
กทม. ทำงานถึงไหน
คุณได้ประโยชน์อะไรบ้าง

จาก 226+ นโยบาย กทม. เริ่มดำเนินการไปแล้ว 220 นโยบาย โดยมีบางนโยบายต้องยุติลง เนื่องจากไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน หรือไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของ กทม.

โครงการ

เส้นเลือดฝอย
โครงการขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ขยะสะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเส้นเลือดใหญ่