ข้อมูลอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567

“กทม. ส่งการบ้าน”

ร่วมติดตามผลการทำงานผ่านเว็บไซต์ Open Policy
จากวันแรกที่สัญญา วันนี้ กทม. ทำงานถึงไหน และคุณได้ประโยชน์อะไรบ้าง

โครงการ

เส้นเลือดฝอย
โครงการเส้นเลือดฝอย คือ โครงการขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาใกล้ตัว เช่น ทางเท้าพัง น้ำท่วมขัง ขยะสะสม ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการเส้นเลือดใหญ่